محمد تفرشی

من پول بازنشستگیم به دستم رسیده بود و در نظر داشتم که باهاش یه باغ ویلا بخرم که هم سرمایه گذاری کنم، و هم آخر هفته ها با خانواده از تهران و ترافیک و دود و دمش خلاص بشیم. بهترین گزینه برای ما منطقه هشتگرد و اطرافش بود… اونجا فوق العاده اس. ملک مارکت هم مشاوره خوبی برای پیدا کردن ویلای مناسب با شرایط ما کردن.

محمد تفرشی

مهندس املاک ایران
تماس بگیرید 09129638971