840 متر زمین با قیمت ویژه (کد:1432E)

شرح ملک

زمین ۸۴۰ متر
دو بر

به صورت دو زمین 420 متری نیز فروخته میشود
سهمیه اب دارد
تیر چراغ برق کناردرب ورودی ملک میباشد
انشعاب گاز تا درب ورودی ملک امده
دیوار کشی شده
اطراف ویلا سازی شده

جزئیات

نمودار بازدید از ملک

    پاسخ

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*