527 متر زمین با قیمت ویژه (کد:1433hs)

شرح ملک

ملک ۵۲۷متر
دیوار کشی شده
اب وبرق مصرفی
انشعاب گاز تا نزدیک ملک امده است

جزئیات

نمودار بازدید از ملک

    پاسخ

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

    تماس بگیرید 09129638971