زمین 500 متری (کد:1458ar)

شرح ملک

زمین  500متری

اب دارد

برق دارد

شهرکی

سهمیه اب

قولنامه ای

دو بر

از یک سمت خیابان اصلی و از سمت دیگر شهرک

جزئیات

ویژگی ملک

نمودار بازدید از ملک

    پاسخ

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*