زمین 475 متری (کد:1460ar)

شرح ملک

زمین  475متر

آب دارد

برق دارد

شهرکی

دو بر

جزئیات

ویژگی ملک

نمودار بازدید از ملک

    پاسخ

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*