باغ

ویلا 300 متری استخردار(کدملک:1150)
باغ ویلا 500 متری(کدملک:1152)
باغ ویلا 500 متری(کدملک: 1153)
ویلا لوکس و لاکچری هزار متری(کدملک:1154)
ویلا لوکس هزار متری(کدملک:1155)
ویلا هزار متری لوکس(کدملک: 1156)
ویلا 700 متری در تهراندشت(کدملک: 1157)
ویلا فوق لاکچری و مدرن هزار متری(كد ملك:1159)
ویلا 300 متری در سهیلیه (کدملک: 1160)
ویلا هزار متری لوکس و شیک(کد ملک:1161)