تهراندشت

خرید ملک در تهراندشت.
جهت خرید ویلا، زمین، باغ، باغچه در منطقه تهراندشت فایلهای زیر را بررسی نمایید.

باغ ویلا هزار متری (کدملک:1174)
ویلا 500 متری استخردار (کدملک:1171)
ویلا 700 متری دوبلکس (کدملک:1170)
ویلا دوبلکس شهرکی (کدملک:1169)
ویلا دوبلکس استخردار (کدملک:1168)
ویلا دوبلکس(کدملک:1167)
ویلا دوبلکس 500 متری(کدملک:1144)
ویلا نوساز 600 متری(کدملک:1145)