قاسم آباد

زمین 1150 متری (1443hh)
3000000 متر زمین(کد:1434hs)