انتقادات و پیشنهادات

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

کاربران و مشتریان عزیز در صورت داشتن هرگونه نقطه نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا شکایت فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید. مجموعه ملک مارکت پیرو اصل مشتری مداری، پذیرای هرگونه نظری از سوی مشتریان خود است.

لازم به توضیح است محتوای پیام شما مستقیما به مدیریت مجموعه و به صورت محرمانه ارسال میگردد.

فرم انتقادات و پیشنهادات